________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kazimierz Poczmański (1900-1982)
                                                                                              i jego malarstwo    
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kazimierz Poczmański, artysta malarz, człowiek niepokorny.

Kazimierz Poczmański - krótka biografia.
Stefan Starzyński. Wrzesień 1939.
Kazimierz Poczmański, olej na płótnie, 116 x 90 cm. Rok 1972.
Kolekcja prywatna. Fot. Piotr Mierzejewski.
STEFAN STARZYŃSKI
Prezydent Warszawy
----------Kazimierz Poczmański, jak na prawdziwego
warszawiaka przystała, a który Wrzesień 1939 roku
przeżył w oblężonej Warszawie, ogromnym
sentymentem darzył Stefana Starzyńskiego. Dał
temu wyraz obrazem przedstawiającym prezydenta
Warszawy przed mikrofonem Polskiego Radia.
Pamiętam, że portret ten tworzył w ogromnym
napięciu, z wielką dbałością o detale z epoki.

---------Obraz, zatytułowany "Stefan Starzyński.
Wrzesień 1939" pokazano publicznie w grudniu 1976
i styczniu 1977 roku podczas XI Krajowej Wystawy
Prac Grupy Realistów w Warszawie, w gmachu
"Zachęty".

----------Katalog wystawy "W kręgu realizmu"
(Warszawa 1976, Ministerstwo Kultury i Sztuki &
ZPAP) wymienia dzieło pod numerem 233.