________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kazimierz Poczmański (1900-1982)
                                                                                               i jego malarstwo    
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kazimierz Poczmański, artysta malarz, człowiek niepokorny.

Kazimierz Poczmański - krótka biografia.

Barbara Jaruzelska
Stanisław Kania z żoną
Kazimierz Poczmański, olej na płótnie. Rok 1978.
Własność prywatna. Fot. Piotr Mierzejewski.
STANISŁAW KANIA z Małżonką
   Wśród osób zabiegających o sportretowanie przez
Kazimierza POCZMAŃSKIEGO byli także politycy,
zarówno polscy jak i z państw zachodnich.

   Jednym z nich był Stanisław KANIA, były I sekretarz
Komitetu Centralnego PZPR, następca Edwarda GIERKA
na tej funkcji.

    Fotografia obok przedstawia portret Stanisława
KANI z żoną, namalowany w 1978 roku. Obraz nigdy nie
był prezentowany publicznie. Stanowi własność rodziny
S. Kani.

    Ciekawostką jest fakt, że mniej więcej w tym samym
okresie Mistrz otrzymał  zamówienie na wykonanie
portretu żony generała Wojciecha JARUZELSKIEGO.